Skip to main content
LieTop, Kukkarkoski Oy

Alkusammutus

Lue lisääOta yhteyttä
Alkusammutuskoulutus

Alkusammutuskoulutus – Lietop, Kukkarkoski Oy, Turku

Alkusammutuskoulutukset järjestetään Turun talousalueella sopimusten mukaan.

  • Alkusammutus on paloalun sammuttamista käsillä olevin välinein.
  • Alkusammutuksella voidaan rajoittaa palon leviämistä tehokkaasti sekä sammuttaa palonalku.
  • Alkusammutus on erityisen tärkeää, sillä paloa voidaan rajoittaa nopeilla alkusammutustoimenpiteillä.
  • Alkusammutuksella voidaan vähentää merkittävästi sekä aineellisten- että henkilövahinkojen määrää.

Alkusammutuskoulutus

Alkusammutuskoulutukset järjestetään asiakkaan luona, asiakkaalle parhaiten sopivana aikana. Koulutukset järjestävät Kukkarkoski Oy.

Alkusammutuskoulutus räätälöidään täysin asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Kaikki alkusammutuskoulutukset pitävät sisällään vähintään teoria ja käytännön harjoitukset.

Alkusammutuskoulutuksessa perehdytään alkusammutuskalustoon ja niiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

Jotta koulutus voidaan järjestää, pitää tilaajalla olla teoriakoulutusta varten sopiva tila. esim. neuvottelutila. Käytännön harjoitukseen riittää esim. parkkipaikka.

Pyydettäessä toimitamme tilaajalle alkusammutuskoulutuksestamme osallistujatodistuksen.

Ota yhteyttä
Turvallisuus

Turvallisuuskävelyt

Turvallisuuskävelyn tarkoituksena on tarkastella työpaikan, yrityksen tai kiinteistön vaaroja ja riskejä sekä toimintaa tietyissä poikkeustilanteissa.

Turvallisuuskävelyn tarkoitus on yhdessä tilaajan edustajien kanssa perehtyä tilaajana kiinteistöön ja yhdessä löytää mahdollisia turvallisuuspoikkeamia sekä pohtia yhdessä näihin toimintamalleja.

Kukkarkoski Oy järjestää Turvallisuuskävelyitä tilaajan tiloissa yhteistyössä tilaajan edustajien kanssa.

Ota yhteyttä